کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ماشین آلات

کارشناس رسمی دادگستری رشته برق ، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات به ارزیابی و ارائه نظر کارشناسی در خصوص ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع تولید قطعات خودروسازی ، تزریق و تولید پلاستیک ، تولید سیم و کابل ، ماشین‌سازی و خودروسازی ، تجهیزات دستگاه‌های حفاری چاه‌ها و غیره می پردازد.( کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی  )

ارزیابی ماشین آلات 1
کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی ماشین آلات چه خدماتی را ارائه می دهد ؟

ارزیابی و قیمت گذاری ماشین آلات کارخانجات جهت ثبت دارایی ها ، ارایه به بانک ها ، افزایش سرمایه شرکت
ارائه گزارش کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری ماشین آلات جهت تجدید ارزیابی دارایی ها و ارائه به اداره دارایی
ارزیابی و رسیدگی به اصول فنی ماشین آلات و بررسی خطوط تولید کارخانجات تولیدی
ارائه گزارش رسمی دادگستری جهت ماشین آلات و مشاوره جهت اخذ وام و تسهیلات بانکی
ارزش گذاری و ارزیابی قیمت تجهیزات اموال توقیف شده کارگاه های تولیدی
تخمین قیمت پایه برای ماشین آلات ، تجهیزات صنعتی ، ماشین آلات ساختمانی و راه سازی جهت انجام مزایده
همکاری با گمرکات کشور و مبادی ورود کالا برای ارزش گذاری بر تجهیزات صنعتی و ماشین آلات دپو شده
تعیین عامل خسارت و میزان خسارتهای وارده به تجهیزات و دستگاه های دپو شده در انبار های گمرکات
ارائه گزارش رسمی جهت ترهین ماشین آلات کارخانه و اخذ وام و یا ضمانت بانکی
همکاری با موسسات حسابرسی و حسابدارن رسمی جهت شناسایی دارایی ها و محاسبه هزینه استهلاک ماشین آلات
ارزیابی و تعیین قدرالسهم تأسیسات الکتریکی در برق شهری
ارزیابی ماشین‌آلات کارگاه‌های کوچک، رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات راه‌سازی و عمرانی
تعیین اجاره‌بها و اجرت‌المثل و خسارت و حق الامتیاز ماشین آلات
ارزیابی و تعیین قیمت ماشین‌آلات ساختمانی ، عمرانی ، راه‌سازی و مربوط به امور عمرانی
رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات کارگاه‌های فنی ، عمومی، نجاری و آهنگری و ابزارسازی
رسیدگی و ارزیابی ماشین‌آلات و تأسیسات و تجهیزات و تابلوهای انواع پست‌ها و شبکه‌های توزیع برق

نحوه قیمت گذاری و ارزیابی ماشین آلات

انواع روش قیمت گزاری بر اساس قیمت عادله روز و قیمت تمام شده محصول که شامل قیمت مواد اولیه و هزینه تولید و سربار و قیمت منطقه ای میباشد که معمولا در کارشناسی ها قیمت عادله روز مد نظر قرار میگیرد :

برای ارزیابی و کارشناسی در مجموعاش از چهار روش به شرح زیر استفاده می‌شود:
1- مقایسه با قیمت بازار و موارد مشابه موجود

مقايسه با قيمت بازار به معناي مقايسه با ساير دارایي‌های مشابه معامله شده در بازار است. در این روش باید قیمت معامله شده در بازار فعال همانند و یا داراي مشابهت نزدیک باشد که اکثراً این چنین نیست. در اين صورت بايد با ضرايب شناخته شده ای قیمت موجود به قیمت مورد نظر تبديل شود.
2- رابطه ارزش حاضر سرمایه و درآمد ناشی از آن

در این روش بايد برآوردی از آينده کرد. مي توان نرخ بازده سرمایه (نسبت سرمایه به درآمد) P/E و يا ضريبي از گردش مالی یک دوره زمانی (Turn over) را به عنوان سرمايه حساب کرد؛ مثلاً ضریب 5/1. بنابراین گردش مالی یک دوره زمانی 5/1 = ارزش دارایي.
3- هزینه ایجاد یا جایگزینی

با محاسبه هزینه ایجاد دارایی مشابه و یا هزینه جایگزینی دارد مشابه موجود در بازار می توان قیمت را تعیین کرد.
۴- روش استهلاک

در این روش لیست تجهیزات و ماشین آلات بر حسب سال تولید یا بهره برداری تهیه شده و ابتدا قیمت کالای نو مشابه یا در صورت موجود بودن همان مدل و مارک دستگاه که در بازار استفاده میشود تعیین شده و سپس با در نظر گرفتن سالهای کارکرد دستگاه و استفاده از نمودارهای استهلاک قیمت تعیین شود.

ارزیابی ماشین آلات 2
انتخاب روش ارزش‌گذاري

روش اول: با معاملات دارايی‌های همانند يا مشابه معامله شده در بازار مقايسه می‌کنیم و قیمت را به دست می‌آوریم.
روش دوم: در صورت عملی نبودن روش اول، درآمد يا هزينه را به صورت ارزش حال (دارایی) برآورد می‌کنیم. این روش در صورت در دسترس و قابل اعتماد بودن اطلاعات، به عنوان پشتيباني روش اول استفاده می‌شود.