دریچه هوا یک قطعه مهم در سیستم تهویه مطبوع است که برای کنترل جریان هوا استفاده می شود. دریچه هوا می تواند در انواع مختلفی وجود داشته باشد، از جمله:

دریچه هوا می تواند بر اساس شکل، اندازه، نوع کنترل جریان هوا و کاربرد آن، به انواع مختلفی تقسیم شود و تمامی دریچه های هوا با مدلهای مختلف را در فروشگاه تارا تهویه موجود میباشد.

دریچه هوا بر اساس شکل

به نقل شرکت پویان گسترش تولید کننده دریچه های گرد: این نوع دریچه ها رایج ترین نوع دریچه ها هستند.

دریچه های مربعی: این نوع دریچه ها برای ساختمان هایی که دارای دیوارهای مربعی هستند مناسب هستند.

دریچه های سقفی: این نوع دریچه ها برای ساختمان هایی که دارای سقف های بلند هستند مناسب هستند.

بر اساس اندازه

  • دریچه های کوچک: این نوع برای فضاهای کوچک مناسب هستند.
  • دریچه های متوسط: برای فضاهای متوسط مناسب هستند.
  • دریچه های بزرگ: برای فضاهای بزرگ مناسب هستند.

بر اساس نوع کنترل جریان هوا

دریچه های دستی: این نوع دریچه ها توسط کاربر با استفاده از یک دستگیره یا اهرم کنترل می شوند.

دریچه های اتوماتیک: این نوع دریچه ها توسط یک سیستم کنترل اتوماتیک کنترل می شوند.

بر اساس کاربرد

دریچه های تامین هوا: این دریچه ها برای تامین هوای تازه به داخل ساختمان استفاده می شوند.

دریچه های تخلیه هوا: این دریچه ها برای تخلیه هوای آلوده و دود از داخل ساختمان استفاده می شوند.

دریچه های بازیابی گرما: این دریچه ها برای بازیابی گرمای موجود در هوای تخلیه شده از داخل ساختمان استفاده می شوند.

کاربرد دریچه هوا

دریچه هوا یک جزء مهم از سیستم تهویه مطبوع است که برای کنترل جریان هوا استفاده می شود. به گفته شهر کانال نصب دریچه هوا به توزیع هوای گرم یا سرد در سراسر ساختمان کمک می کند. همچنین به جلوگیری از تجمع هوای آلوده و دود در داخل ساختمان کمک می کند.

کاربرد مختلف دریچه هوا

دریچه هوا یک قطعه مهم در سیستم تهویه مطبوع است که برای کنترل جریان هوا استفاده می شود. دریچه هوا می تواند در انواع مختلفی وجود داشته باشد، از جمله:

دریچه های تامین هوا: این دریچه ها برای تامین هوای تازه به داخل ساختمان استفاده می شوند.

دریچه های تخلیه هوا: این دریچه ها برای تخلیه هوای آلوده و دود از داخل ساختمان استفاده می شوند.

دریچه های بازیابی گرما: این دریچه ها برای بازیابی گرمای موجود در هوای تخلیه شده از داخل ساختمان استفاده می شوند.

دریچه های کنترل جریان هوا: این دریچه ها برای کنترل میزان جریان هوا از طریق سیستم تهویه مطبوع استفاده می شوند.

دریچه های تامین هوا از نظر ظاهری

دریچه های تامین هوا برای تامین هوای تازه به داخل ساختمان استفاده می شوند. این دریچه ها معمولاً در دیوارها یا سقف ساختمان ها نصب می شوند.

دریچه های تامین هوا گرد: این نوع دریچه های تامین هوا رایج ترین نوع دریچه های تامین هوا هستند.

دریچه های تامین هوا مربعی: این نوع دریچه های تامین هوا برای ساختمان هایی که دارای دیوارهای مربعی هستند مناسب هستند.

دریچه های تامین هوا سقفی: این نوع دریچه های تامین هوا برای ساختمان هایی که دارای سقف های بلند هستند مناسب هستند.

دریچه های تخلیه هوا

دریچه های تخلیه هوا برای تخلیه هوای آلوده و دود از داخل ساختمان استفاده می شوند. این دریچه ها معمولاً در سقف یا دیوارهای ساختمان ها نصب می شوند.

انواع دریچه های تخلیه هوا

دریچه های تخلیه هوا گرد: این نوع دریچه های تخلیه هوا رایج ترین نوع دریچه های تخلیه هوا هستند.

دریچه های تخلیه هوا مربعی: این نوع دریچه های تخلیه هوا برای ساختمان هایی که دارای دیوارهای مربعی هستند مناسب هستند.

دریچه های تخلیه هوا سقفی: این نوع دریچه های تخلیه هوا برای ساختمان هایی که دارای سقف های بلند هستند مناسب هستند.

دریچه های بازیابی گرما

دریچه های بازیابی گرما برای بازیابی گرمای موجود در هوای تخلیه شده از داخل ساختمان استفاده می شوند. این دریچه ها معمولاً در دیوارهای ساختمان ها نصب می شوند.

انواع دریچه های بازیابی گرما

دریچه های بازیابی گرما با جریان متقابل: این نوع دریچه های بازیابی گرما از جریان هوا برای انتقال گرما استفاده می کنند.

دریچه های بازیابی گرما با جریان همسو: این نوع دریچه های بازیابی گرما از تبادل حرارت برای انتقال گرما استفاده می کنند.

دریچه های کنترل جریان هوا

دریچه های کنترل جریان هوا برای کنترل میزان جریان هوا از طریق سیستم تهویه مطبوع استفاده می شوند. این دریچه ها معمولاً در دیوارها یا سقف ساختمان ها نصب می شوند.

انواع دریچه های کنترل جریان هوا:

دریچه های کنترل جریان هوا دستی: این نوع دریچه های کنترل جریان هوا توسط کاربر با استفاده از یک دستگیره یا اهرم کنترل می شوند.

دریچه های کنترل جریان هوا اتوماتیک: این نوع دریچه های کنترل جریان هوا توسط یک سیستم کنترل اتوماتیک کنترل می شوند.

عوامل موثر در انتخاب دریچه هوا

عوامل مختلفی در انتخاب دریچه هوا موثر هستند، از جمله:

نوع سیستم تهویه مطبوع: نوع سیستم تهویه مطبوع بر نوع دریچه هوا مورد نیاز تأثیر می گذارد.

اندازه فضای مورد نظر: اندازه فضای مورد نظر بر اندازه دریچه هوا تأثیر می گذارد.

میزان جریان هوا مورد نیاز: میزان جریان هوا مورد نیاز بر اندازه و نوع دریچه هوا تأثیر می گذارد.

موقعیت دریچه هوا: موقعیت دریچه هوا بر نوع دریچه هوا تأثیر می گذارد.

نکات ایمنی در نصب دریچه هوا

هنگام نصب دریچه هوا باید نکات ایمنی زیر را رعایت کرد:

  • دریچه هوا باید توسط یک متخصص نصب شود.
  • دریچه هوا باید به درستی عایق بندی شود تا از نشتی هوا جلوگیری شود.
  • دریچه هوا باید به درستی نصب شود تا از سقوط یا آسیب دیدن آن جلوگیری شود.
  • دریچه هوا یک جزء مهم از سیستم تهویه مطبوع است که برای کنترل جریان هوا استفاده می شود. انتخاب صحیح دریچه هوا و نصب آن وابسته به انتخاب یک مجموعه مناسب است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *