نسل جدید سینماگران، نیاز اصلی برای تضمین حیات سینما

در کشور ما همواره سینما از اهمیت بالایی در فرهنگ سازی برخوردار بوده و به همین سبب همیشه در مدار توجه مردم و حاکمیت بوده است. سینما در فرهنگ ما نقشی کلیدی داشته و کماکان این نقش را حفظ کرده و تاثیرگذار است. برای حفظ این نقش تاثیر گذار در فرهنگ چه باید کرد؟ سینمای ایران پس از انقلاب اسلامی در طی چهار دهه علیرغم اینکه بسیار شریف و سالم زیسته و آثار ارزشمندی در طی این سالها معرفی و به نمایش گذاشته است اما در اثر گذشت زمان بسیاری از سینماگران و مدیران سینمایی به مرز بازنشستگی رسیده یا از دور فعالیت خارج شده و یا در وادی تکرار افتاده‌اند؛ این دلایل ثابت می کند که سینمای ایران نیازمند تغییر و تجدید نسل هم در رده سینماگران وهم مدیران سینمایی است. روشن است که این تغییرات اتفاق نمی‌افتد مگر با تدبیر و سیاست گذاری های درست و حمایت دلسوزانه برای اجرای سیاست های تغییر. سینماگران فعال در دهه های شصت و هفتاد تقریبا به سن بازنشستگی رسیده یا از کار افتاده‌اند و دهه هشتاد و نودی ها هم متاثر از نسل های قبلی از سرعت تغییرات جامانده‌اند. برای رسیدن به اهداف متعالی در جوان سازی و تربیت نسل آینده سینما در ا.. ... ادامه مطلب